Adatvédelmi irányelvek

JELENTKEZÉS / REGISZTRÁCIÓ

A(z) BNI 97301 Nyugati Szél-csoport (továbbiakban: Adatkezelő) regisztrációs tevékenységével kapcsolatban kezeli a jelentkező felhasználók személyes adatait, kizárólag a jelentkezők regisztrációja céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a regisztrációs adatbázisban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő neve: Szabó Anita, franchise tulajdonos (Vas és Zala megye)
Az adatkezelő címe: 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2. & 9700 Szombathely, Rohonci út 3.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 598 2992   |   m.me/nyugatiszel   |   anita.szabo@bni-capital.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.  

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Cégnév, Számlázási adatok (cím, adószám, cégjegyzékszám...) 

Az adatgyűjtés célja: a jelentkezések regisztrálása és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A BNI 97301 Nyugati Szél-csoport tisztségviselői.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a regisztráció teljesítését követően 365 napon belül törlésre kerülnek.

A jelentkező kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott adatai segítségével azonosíthatja magát az Adatkezelő által szervezett eseményeken, módosíttathatja vagy töröltetheti saját adatait.

Ha korábban jelentkezést küldött el, akkor a jelentkezéshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A jelentkezéshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) 


SÜTIK (COOKIE-K)

Honlapunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Honlapunkon (one-pager-ünkön) kizárólag munkamenet sütiket használunk.